English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת בשלח

שו"ת במראה הבזק: צילום תפילה בבית הכנסת או שחזור תפילה(מתוך ח"ב)
לימה, פרו
                                                                 Lima, Peru

אייר תשנ"א

 

שאלה

נתבקשתי להכין לטלוויזיה המקומית שחזור של תפילה בבית הכנסת. האם יש בזה משום בעיה הלכתית?


תשובה

א.  אין מניעה לצלם בשעת תפילת יום חול, רק יש להבטיח שהצילומים יתנהלו באופן שלא יפריע ויבלבל את המתפללים.

ב.  נוכרי המצלם בשבת, אם בא מעצמו, אין צריך לסלקו, אך אין ליזום צילומים בבית הכנסת בשבת.

ג.   צילום של שחזור תפילה אינו רצוי1, שהרי זה דומה למה שכתוב בסנהדרין קא ע"א הקורא פסוק משיר השירים ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק בבתי משתאות - התורה חוגרת שק וכו'; ודוד המלך נענש על שקרא לדברי תורה - זמירות (סוטה לה ע"א).

_____________________________

1  אפילו חפצים לצלם תפילה לצרכי חינוך ילדים, עדיף לצלם בשעת תפילה ממש, כאמור בסעיף א ולא לשחזר.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

  לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז


לע"נ

 רנה בת יעקב פושעט ז"ל
.
חיוכה וחום ליבה חסרים ביותר.


לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.