English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת וישב

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

אחריות בית הארחה לנזקים שנגרמו עקב פשפשים
"ארץ חמדה גזית" חיפה / אלול תשע"ח / תיק מס' 78030

דיינים: הרב עדו רכניץ, הרב אליהו בלום, הרב יעקב סלקמון

המקרה: התובעים התארחו עם קבוצה שהם ארגנו בבית הארחה של הנתבעת, לאחר שהיו שם, הם גילו שפשפשים שהיו בבית ההארחה עברו לביתם, ולאחר שהנתבעת שלחה אליהם מדביר שלא עזר, הם נאלצו לזרוק רהיטים על מנת להפטר מהפשפשים. הם תובעים סכום של כ-60,000 ₪ כפיצוי על הנזקים שנגרמו להם, לבית הדין הובאו שני עדים מהקבוצה שהעידו על כך שגם להם היו פשפשים. לטענת הנתבעת יתכן שנגע הפשפשים הגיע ממקור אחר, כמו כן היא הזמינה לאחר הסיפור הזה הדברה נוספת שכן עבדה. כמו כן הנתבעת הסכימה לדון בדיני תורה, למרות שיש לה ביטוח והביטוח לא חל באופן של דין תורה.

פסק דין: על הנתבע לשלם לתובע 30,472 ש"ח ₪ כפיצוי על הנזקים שנגרמו להם.

נימוקים:

א. חיוב על פי המנהג כשאדם נכנס למקום על דעת כן

כיון שאדם שנכנס לבית הארחה נכנס על דעת זה שיש לבית ההארחה ביטוח, הרי שניתן שיש להתחשב בכך ולפצותו לפי זה. כך עולה ממאמרו של הרב אשר וויס (תחומין ל, עמ' 278) שכתב שבמקרה של רשלנות רפואית ניתן לתבוע בבית המשפט משום שעל דעת כן התחייבו, אף שהתחייבות חברת הביטוח היא כלפי המזיק משלוש סיבות: א. ניתן לכפות את המזיק לשלם על נזקו. ב. חלק מהחוזה הוא לפצות את הניזוק ממנו. ג. כספי הביטוח כאילו מיועדים לניזקים, ולכן הדיון הוא על זכות קיימת.

ב. דיון בבית הדין לפי מנהג המדינה ולא לפי דין תורה

לבית הדין יש סמכות לדון גם במקרה שהדין הוא על פי המנהג, וזאת כמו שכתב הסמ"ע (כו, יא) שאם אדם מתחייב לדון לפי דיני גויים, הוא חייב לעשות כך כי חל שעבוד על נכסיו. לכן אדם מבין שבמקרה של נזק הוא יהיה זכאי לשיפוי גם כאשר אין לפי דין תורה חיוב, משום שבהסכם עם נותן השירות הוא משלם גם עבור הביטוח. לכן גם בדיון בבית הדין, בית הדין פוסק לפי דיני ראיות שלא לפי דין תורה, וכמו כן מטיל אחריות גבוהה יותר על העסק, ומצד שני מפחית את החיוב כשהניזק היה יכול לצמצם את הנזק.

ג. מקור הפשפשים וחיוב שמירה על נכסי המתארחים בבית הארחה

לאור המידע שבית הדין ראה, לא סביר שהפשפשים הגיעו על ידי המתארחים, משום שהם לא סבלו לפני כן מפשפשים. לכן מהדין (שו"ע חו"מ שצח, ה) אדם שהרשה לחבירו להכניס דברים לחצירו חייב בנזקיו, חוץ ממקרים של אונס גמור, במקרה זה אין זה אונס גמור, משום שעל בית ההארחה לבדוק את החדרים, ואף אם אינו מחוייב לשמור הוא חייב על הנזק. אלא שאין לחייב אותה לפי דין תורה על נזק גרמא.

ד. גובה הנזק

ניתן היה להפטר מהפשפשים בלי השלכת הריהוט, אולם מדובר על הדברה יקרה הכרוכה ביציאה מהבית, ולכן לפי שיטת חישוב של הדברה ושכ"ד היינו מגיעים ל 22,000 ₪, לפי שיטת חישוב של נזקים פחות אשמה תורמת נגיע לסכום דומה, לכן בית הדין פוסק לחייב עבור הריהוט 20,000 ₪ כפיצוי. על עוגמת הנפש יש לחייב בנוסף 10,000 ₪. בנוסף ישלמו הנתבעים את ההשתתפות באגרת בית הדין בסך 472 ₪.

 למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.