English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת במדבר

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

הסכם תיווך בין איש שיווק לרוכש דירות לצרכי שיווקם
ארץ חמדה גזית ירושלים / מרחשוון תשע"ט / תיק 78056 

דיינים: הרב עובדיה אחיטוב, הרב בניה קניאל, הרב מבורך טויטו

המקרה בקצרה:
התובע משווק מגרשים לבנייה דרך חברה, והנתבע רכש ממנו מספר מגרשים שאת כולם תכנן למכור הלאה. סוכם בין הצדדים שהתובע יפנה לנתבע רוכשים שיקנו מהנתבע את המגרשים שרכש, ובתמורה התובע יקבל 5,000 ₪ עבור כל מגרש שיימכר. בפועל בוצעו שלוש עסקאות בהן התובע היה מעורב.
בעסקה אחת, הנתבע שילם לתובע 10,000 ₪ עבור שני מגרשים שמכר לשני אחים, אולם, כעת הוא טוען שרק אח אחד הופנה אליו על ידי התובע ולכן על התובע להחזיר לו 5000 ₪ שקיבל.
בנוסף, לגבי עסקה שניה, הנתבע טוען שקונה מסוים הגיע אליו ללא שהופנה על ידי התובע, ואילו התובע טוען שהראה לקונה זה את המגרש, אותו הוא קנה בסופו של דבר. אולם, הקונה השיג את מספר הטלפון של הנתבע ועקף את התובע. אשר על כן, התובע דורש תשלום גם על עסקה זו. כמו כן, הנתבע סירב לשלם עבור עסקה שלישית בטענה שהתובע חיבל בעסקה.
בתגובה, התובע דרש סכומים נוספים עבור הרוכשים שהפנה לנתבע, משום שלטענתו על הנתבע לשלם לו דמי תיווך הנהוגים בשוק שהם 2%, הנתבע טוען שדבר זה הוא בניגוד לסיכום ביניהם.

פסק הדין:
על הנתבע לשלם לתובע 10,000 ₪ כדמי תיווך כפי שסוכם ביניהם.

נימוקים בקצרה:

א. תוקף ההסכם שבין הצדדים לפי ההלכה
להסכם בין הצדדים יכול להיות צד ג', החברה שבה היה מועסק התובע, שלא הובא לידיעת בית הדין, ולכן פסק הדין לא עוסק בחברה. ההסכם שהצדדים סיכמו עליו הוא הסכם תיווך, שכדין שכירות פועלים אינו מצריך מעשה קניין על מנת לתת לו תוקף, כך ניתן ללמוד מדברי הרשב"א (שו"ת ד, קכה). בית הדין מציין כי אף שבחוק המתווכים בסעיף 9 נקבע כי הסכם תיווך במקרקעין לא יחול בלי הסכם כתוב, בכמה פסקי דין שניתנו בבית דין זה (72072, 70022, 72059) נקבע כי במקום שבו היה הסכם ברור, יש חובה לשלם דמי תיווך גם ללא הסכם תיווך בכתב. לכן יש תוקף להסכם שבין הצדדים.
אמנם, נחלקו דעות דייני בית הדין אם בנוסף להסכם התיווך היתה גם שותפות בין הצדדים, אולם, למחלוקת זו אין השפעה על הכרעת הדין.

לפיכך נפסק שהנתבע חייב לשלם מה שהובטח עבור התיווך והתובע אינו יכול לדרוש דמי תיווך גבוהים יותר ממה שסוכם.

ב. תשלום דמי תיווך במקרה בו הקונה עקף את המתווך
בין הצדדים היו מחלוקות לגבי שלוש עסקאות. בעסקה השניה עקף הקונה את התובע ופנה ישירות לנתבע. לדעת הרוב אין לפטור את הנתבע מדמי התיווך משום שהתובע ביצע את חלקו כאשר הראה לתובע את המגרש. אמנם לאחר מכן הקונה עקף את המתווך ויצר קשר ישיר עם הנתבע בעצמו, אך אין זה פוטר את הנתבע מתשלום למתווך. גם לדעת המיעוט יש לשלם, אך מטעם אחר, בגלל שיש לראות אותם כשותפים.
בנוסף, חייב בית הדין את הנתבע לשלם דמי תיווך עבור העסקה השלישית, ודחה את טענתו שהתובע חיבל בעסקה כאשר אמר לקונה שהמחיר שהנתבע מבקש גבוה מדי. כמו כן, דחה בית הדין את טענת הנתבע לגבי העסקה הראשונה, שרק אחד מאחים שקנה ממנו הופנה על ידי התובע, ופטר את התובע מהשבת דמי תיווך שכבר קיבל.

לפיכך, חויב הנתבע בדמי תיווך עבור שני מגרשים (עסקאות שניה ושלישית) בסך 10,000 ₪.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.