English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת לך לך

לך לך | יא חשון תשע"ג | 24/10/2012


חמדת משפט: הסתייעות בהוצאה לפועל

אחת השאיפות שעמדו ברקע הקמת רשת בית הדין של 'ארץ חמדה', ועדיין מלווה את פעילות בתי הדין, היא עיצוב עקרונות הלכתיים ברורים, שיהוו תשתית לפעולת כלל בתי הדין של הרשת. שאיפה זו מתממשת באופן ראשוני בכתיבת פסקי דין מנומקים בהם מנוסחים בבהירות העקרונות ההלכתיים. בנוסף, שותפה 'ארץ חמדה', בכנס בתי הדין לממונות, המתקיים במהלך הכנס השנתי של מכון 'הליכות עם ישראל' בשיתוף וביוזמת מכון 'משפטי ארץ'. כל שנה, מתקיים דיון מעמיק בתחום הלכתי מרכזי. בסיכום הכנס מנוסחים עקרונות הלכתיים מנחים בתחומים שונים. את מסקנות הכנס, מאשרים פוסקים חשובים המשמשים כדיינים בבתי דין, ובראשם, הרב יעקב אריאל (המשמש כאב"ד בשלוחה ברמת גן), הרב דב ליאור ואבות בתי הדין של רשת ארץ חמדה גזית. בגליון זה נעסוק בשאלת ההסתייעות ברשויות לצורך מימוש פסק דין שניתן על ידי בית הדין. כמובן, מבחינה חוקית ניתן לממש פסק דין של בית דין בהוצאה לפועל (לאחר קבלת 'אישור פסק בורר'), שכן בתי הדין פועלים תחת חוק הבוררת. המסמך להלן מתייחס לאפשרות זו מן הבחינה ההלכתית.


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.