English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת ויקרא

ויקרא | ט אדר ב תשפ"ב | 12/03/2022

פרשת השבוע: להביא קָרְבָּן, איך עושים את זה?

"אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן" (ויקרא א' ב), זו הפתיחה של ספר ויקרא, צריך להבין מה פשר הכרזה זו. מציאת התשובה לשאלה קשה עוד יותר בימינו, שהרי כבר קרוב לאלפיים שנה אין אפשרות מעשית לקיים מצווה זו. בדברינו לפרשת ויקרא תשע"ד הסברנו כי קרבן מתפרש בלשון קרבה. הקרבת קרבן פירושה ניסיון להתקרב אל הקב"ה בבחינת "וַאֲנִי קִרֲבַת אֱלֹהִים לִי טוֹב" (תהלים ע"ג כח, עיינו גם בהקדמת הנצי"ב לשיר השירים). לכאורה, עצם ההגעה אל המקדש והנכונות לתת, להקריב, היא זו שמקרבת את היצור ליוצרו. אם אכן זה ההסבר, צריך להבין כיצד ניתן כיום, כשבית המקדש עדיין איננו בנוי, ואי אפשר להקריב קרבן, להתקרב? האם, ח"ו, בימינו הדרך להתקרב חסומה? האם קיימת דרך נוספת להתקרב? נעלה לדיון נקודה יותר יסודית, האם יש בכלל דרך להתקרב לקב"ה והרי הוא אֵשׁ אֹכְלָה (דברים ד' כד; ט' ג)? והוא גבוה מכל גבוה? הרי "לית מחשבה תפיסא ביה" (אי אפשר אפילו לחשוב על הקב"ה, קדוש קדוש קדוש, הוא כך כך רחוק מאתנו, קרוצי חומר) (תיקוני זוהר הקדמה דף יז ע"א), אז איך אפשר להתקרב?Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

שי בת הלל

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה

 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.