English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת תרומה

סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

הרב אהרן פלדמן

"אתה וציבא תחלקו השדה": הכרעה בספקות במציאות עמומה, ופיצוי לפי הסתברות

בסופו של מרד אבשלום מכריע דוד המלך בין טענות מפיבושת ועבדו ציבא, ופוסק כי השניים יחלקו בשדה של מפיבושת. חז"ל מתחו ביקורת נוקבת על החלטתו של דוד, וקבעו כי באותה שעה נגזר שחצי מהמלכות תיקרע מבית-דוד.

מדוע סבר דוד שיש לחלק את השדה? מה היה חטאו?

סוגיה זו נושקת להכרעות הלכתיות במצבי ספק: מתי פוסקים כי "המוציא מחבירו עליו הראיה", ומתי "יחלוקו"?

גם בשנים האחרונות, המשפט המודרני מתמודד עם מצבים של עמימות עובדתית, ונקרע בין שני כללי הכרעה: "מאזן ההסתברות" ו"פיצוי לפי הסתברות".

 

בשאלות אלו ואחרות עסקנו במסגרת השיעור בכולל יום שישי ב"ארץ חמדה".

 לדף מקורות וקישורים נוספים ראו בהמשך העמוד

 

 

 

 

לדף המקורות

מאמר על נימוקיו של דוד להכרעה במחלוקת מפיבושת וציבא

פסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת עדן מלול

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.