English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת ויחי

ויחי | טז טבת תשע"ז | 14/01/2017
חמדת האינציקלופדיה התלמודית: רפואה והלכה - חניטה

מתוך: א. שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה תשס"ו, כרך ג, ערך חניטה, טורים 529 – 543 וַיְצַו יוֹסֵף אֶת עֲבָדָיו אֶת הָרֹפְאִים לַחֲנֹט אֶת אָבִיו וַיַּחַנְטוּ הָרֹפְאִים אֶת יִשְׂרָאֵל [בראשית נ ב]; וַיָּמָת יוֹסֵף בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִים וַיַּחַנְטוּ אֹתוֹ וַיִּישֶׂם בָּאָרוֹן בְּמִצְרָיִם [בראשית נ כו] פרשנות המקרא בראשית רבה, ק ד: למה מת יוסף בפני אחיו, רבי ורבנן, רבי אמר על שחנט את אביו, אמר ליה הקב"ה, לא הייתי יכול לשמור את צדיקי, לא כך אמרתי לו (ישעיה מא יד) 'אל תראי תולעת יעקב' _ אל תראי תולעת את יעקב וכו', ורבנן אמרי, הוא שציווה אותם שיחנטו אותו, הדא הוא דכתיב (בראשית נ יב) 'ויעשו בניו לו כאשר צום'. תרגום יונתן: 'לחנט' _ לבסמא. רש"י: 'לחנט' _ עניין מרקחת בשמים הוא. רשב"ם: 'לחנט' _ פתרונו לפי עניינו, ומנחם פירשו מגזירה 'חנטה פגיה' (שיר השירים ב יג). אבן עזרא: 'ויחנטו' _ כדמות אבק, ויתכן רק על דרך רחוקה מעט להיות כמו 'התאנה חנטה פגיה'.

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ר' אברהם בן שרה חיה    

ג'קלין בת רינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע

ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

 לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו

 

לע"נ

הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.