English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת תרומה

תרומה | ד אדר א תשע"ט | 09/02/2019הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הנתבעת רכשה נכס לצורך השכרתו, וביקשה להקים בו סככה, היא שכרה את שירותי התובע שהוא מסגר בהכשרתו, לביצוע עבודות מסגרות ובניית סככה וסוכם ביניהם על תשלום של 260,000 בתוספת מע"מ. בחוזה שבין הצדדים סוכם כי סיום העבודה יהיה בתוך חודש וחצי מיום חתימת ההסכם. בסופו של דבר התובע מסר את הסככה רק כשלושה חודשים וחצי לאחר תחילת העבודה, ובשל כך הנתבעת לא שילמה לו 72,149 ₪ משכרו בתוספת מע"מ. בתגובה הנתבע הגיע עם מנוף כדי לפרק את הסככה, ורק לאחר התערבות משטרה כנגדו הוא חדל מכך. התובע דרש את מלוא שכרו, בנוסף, טען התובע, שמגיעה לו תוספת תשלום עבור שינויים, תוספות ושימוש הנתבעת בציוד של התובע. לגבי איחור בזמנים הוא טען שהוא נאלץ לחכות להתייבשות הבטון (שלא בוצע על ידו), וכן שהוא לא היה אמור לעבוד בימי גשם ובימי חגים. לאור כל הנ"ל התובע טען שלא איחר במסירת העבודה. הנתבעת טענת כי התובע סיים את העבודה באיחור של חודשיים וחצי, ובכך גרם נזק לנתבעת שכבר חתמה על חוזה להשכרת הסככה, חוזה שהתובע היה מודע לו. התובע עיכב את הפרויקט כשחיכה שלא לצורך להתייבשות הבטון, וגם בהמשך, כאשר התובע לא הסכים לעבוד במקביל לפועלים ערבים בשטח, התנגדות שחייבה את הנתבעת לשכור פועלים יהודים יקרים יותר. הנתבעת דורשת פיצוי על אובדן שכר דירה בסך 30,000 ₪ עבור קרוב לחודשיים, וכן עבור עילות נוספות.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.